Verslag gesprek met gemeente

Gesprek met gemeente d.d. 6 februari 2019

Afgelopen woensdag hebben we met een een delegatie van het wijkbestuur, Ma Retraite en overige omwonenden een afspraak gehad met de gemeente over project Watergeuskade. De afspraak was op ons initiatief met de volgende doelen:

  • Uiten van de vele zorgen die wij horen in de buurt over o.a. de omvang van de bouw en het verkeer
  • Over en weer verwachtingen scherp krijgen wat er bedoeld wordt met participeren
  • Aangeven dat er tijdens de informatiebijeenkomst onjuiste informatie is gedeeld en daarna niet alle informatie zoals beloofd online is gekomen.
  • Onderzoeken of de gemeente open staat voor een alternatief plan dat in alle opzichten beter past in onze wijk (qua hoogte, maar ook aansluitend bij de culturele historie van de wijk).

Zorgen

De gemeente geeft aan dat op basis van alle input die zij tot op heden van belanghebbenden hebben ontvangen er nu geen reden is om aanpassingen te doen ten aanzien van de richtlijnen die de gemeente aan de ontwikkelaar Van Rhijn Bouw heeft meegegeven. Alle input die nog komt zal worden bekeken en de gemeente heeft aangegeven serieus te kijken naar een alternatief plan. Wel geeft de gemeente aan dat zij plannen met minder dan de beoogde vierkante meters (30.000m2 woonruimte en 7.000m2 bedrijfsruimte) niet zullen steunen en dat uiteindelijk de raad een beslissing neemt.

Alternatief plan

Wij buigen ons momenteel over een alternatief plan dat qua hoogte en stijl beter aansluit op de huidige gebouwen / huizen in onze wijk. Daar komen we binnenkort graag op terug.

Participeren

Uit het gesprek is gebleken dat wij als omwonenden een ander beeld hebben van particperen dan dat de gemeente momenteel heeft. De gemeente verstaat onder participatie in deze fase dat de gemeente en ontwikkelaar de inspanningsverplichting hebben de meningen en reacties op het plan te verzamelen en in een toelichting op de Nota van Uitgangspunten aan te geven of en hoe daarmee wordt omgegaan. Duidelijk is dat wij als omwonenden dat een veel te minimale inspanning vinden. We hadden graag eerder meegedacht over de richtlijnen die de gemeente ruim voor de informatiebijeenkomst van 15 november aan de ontwikkelaar heeft meegeven. We zien ook graag meer inspanning van de gemeente om te kijken hoe onze input meegenomen kunnen worden in de huidige richtlijnen. De gemeente ziet daar nu geen aanleiding toe. In het gesprek hebben we aangegeven dat er qua participatie ook andere verwachtingen zijn gewekt. Een voorbeeld is de uitnodiging om mee te denken over de Zoeterwoudseweg, terwijl de gemeente na de informatiebijeenkomst aangeeft dat de Zoeterwoudseweg losstaat van dit project.

Onjuiste informatie en ontbrekenende informatie

We hebben aangegeven dat onjuistheden aan ons zijn gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst. Zo klopt de bezonningsstudie niet, deze geeft een veel te rooskleurig beeld van de daadwerkelijke schaduwen. Ook klopt de suggestie dat de hoogste torens van 50 meter qua hoogte vergelijkbaar zouden zijn met De Soete niet; deze is 35 meter hoog. De gemeente heeft aangegeven de schaduweffecten nader te zullen onderzoeken.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 15 november werd aangegeven dat alle gepresenteerde panelen online zouden komen te staan. De panelen met de richtlijnen zijn tot op heden nog niet online geplaatst. We hebben de gemeente met klem gevraagd om dit per ommegaande te verzorgen.

Verder missen wij beeld van hoe de nieuwbouw zich verhoudt ten opzichte van de bestaande bouw. Dit werd niet zichtbaar op de maquette en ook niet in de panelen. Dit zijn wij zoals eerder aangegeven zelf ook visueel aan het maken. Meer informatie hierover kunnen we al delen bij de winterborrel op zaterdag 16 februari 16.00 uur bij Ma Retraite.

Alternatief plan

De projectmanager heeft toegezegd dat de gemeente serieus naar een alternatief zal kijken en haar beoordelingen zal meegeven aan de raad. De uiteindelijke keuze ligt bij de raad. De gemeente geeft ook aan dat de wensen om minder hoog te bouwen aan de Zoeterwoudseweg en meer richting het water ook bij de gemeente bekend zijn en worden bekeken. Om met een gedegen alternatief te kunnen komen, zijn er nog praktische vragen ten aanzien van de richtlijnen gesteld, zoals bijvoorbeeld over hoe de breedte van de kade van 10 meter is bepaald. Zodra de gemeente op dit soort vragen een antwoord heeft, kunnen we verder met het ontwikkelen van een alternatief.

Tot slot heeft de gemeente nog aangegeven dat zij de planning, zoals nu gecommuniceerd, weg zal halen van de site: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/watergeuskade/

De planning is te ambiteus en nog niet precies bekend. Wel geeft men aan ernaar te streven de Nota van Uitgangspunten voor de zomer 2019 bij de raad te kunnen presenteren.

 

NB Dit is onze interpretatie van het gesprek. De gemeente zal nog reageren op het verslag.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *