Uitgangspunten omwonenden

Als omwonenden hebben we uitgangspunten opgesteld ten behoeve van project Watergeuskade. Wij willen de gemeente vragen deze uitgangspunten toe te passen bij de ontwikkeling.

In deze uitgangspunten hebben we alle inbreng die we in onze wijk hebben gehoord proberen te verwerken om te komen tot een stuk waar we met elkaar achter staan. Zo hebben we elkaar al gesproken bij de eerste participatiebijeenkomst, tijdens de winterborrel, op de jaarvergadering van de wijkvereniging, persoonlijk op straat en per mail. Het is overduidelijk dat dit project in de wijk leeft en dat er zorgen zijn over o.a. massa en verkeer.

Gelukkig werken we als omwonenden van de Zoeterwoudseweg, de Meloenstraat, van Ma Retraite, van de Soete en van de Vlietkaap samen om onze zorgen en wensen duidelijk te maken aan de gemeente en ontwikkelaar. De ontwikkelaar (Van Rhijn) lijkt tijdens onze gesprekken niet overtuigd te zijn dat de zorgen die wij uiten breed gedragen zouden zijn in de wijk.  Daarom willen we dit zo concreet mogelijk maken door iedereen die de uitgangspunten steunt, zijn of haar handtekening te vragen (of per mail een bevestiging aan bewoners_belangen@watergeuskade.com).

Vrijwel alle bewoners van de Meloenstraat hebben al getekend en ook al behoorlijk wat bewoners van de Zoeterwoudseweg. Dank al daarvoor! Heb je nog niet getekend? We proberen nog bij iedereen langs te komen, maar je mag ons dus ook mailen. Wil je in de mail dan ook de straat en huisnummer vermelden?

Op basis van ons laatste overleg met elkaar op 8 april hebben we de richtlijnen nog wat aangevuld met inbreng van de aanwezigen. De uitgangspunten vindt u hieronder. Als we bij u aan de deur komen doen we dat met de samenvatting. Die staat ook hieronder.

Iedereen heel erg bedankt zover voor alle inbreng en betrokkenheid!

Uitgangspunten omwonenden DEF

 

Samenvatting van de uitgangspunten:

Ik wijs de hoogte en omvang in de plannen voor bouw aan de Trekvliet (project Watergeuskade) af. Bouw is alleen acceptabel als aan de volgende uitgangspunten wordt voldaan.

 1. De woningbouw moet in stijl en hoogte aansluiten bij het karakter van de wijk. Menselijke maat!
 2. De bestaande huizen aan de Zoeterwoudseweg behouden zonlicht en zicht op de lucht.
 3. Tijdens de bouw wordt overlast door bouwverkeer en de werkzaamheden voorkomen.
 4. Schade aan de bestaande woningen door trillingen en verlaging van de waterstand wordt voorkomen.
 5. De sociale samenstelling van de wijk Cronestein moet niet aangetast worden.
 6. Een veilige ontsluiting van de wijk en het voorkomen van parkeeroverlast. Vooraf meer duidelijkheid.
 7. Ruimte voor een groene openbare kindvriendelijke plek.
 8. Er komt duidelijkheid over bedrijven die zich willen vestigen inclusief de kwaliteitseisen die aan hen gesteld zullen worden t.b.v. de uitstraling van de commerciële plint.

 

2 thoughts on “Uitgangspunten omwonenden

 1. Als eigenaar van bedrijfspanden aan de Rooseveltstraat moet ik ook de bewoners en toekomstige bewoners er op attent maken dat het westelijke deel van de zoeterwoudseweg grenst aan het bedrijventerrein Rooseveltstraat.Waar zwaardere milieu categorieën zijn toegestaan met andere woorden het huidige bedrijventerrein aan de zoeterwoudseweg ,de zogenaamde “Watergeuskade”ligt binnen de milieu zone van de Rooseveltstraat en daar mogen geen woningen gebouwd worden volgens de wet.
  Echter de gemeente Leiden heeft zo zijn eigen interpretatie van de wet en buigt deze!

  1. Geachte heer Breedveld, beste Ruud,

   Dank voor jou reactie. Hier hebben wij inderdaad ook vragen over gesteld. De gemeente geeft aan dat er een richtlijn (dus geen harde eis) is om minimaal 50 meter afstand te houden. Dat wordt in dit geval niet gehaald (ook niet met een kade van 10m) en maakt dat bouwen wel mogelijk is, maar met speciale voorzieningen aan de huizen. Laten we elkaar op de hoogte houden. Met vriendelijke groet, Nadine de Mooij – van Tiel namens Bewonersbelangen Watergeuskade

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *