Nog geen inzage in (concept) Nota van Uitgangspunten en datum inspreken nog niet bekend

In ons laatste digitale nieuwsbrief schreven we al dat Van Rhijn de afspraak met de buurt heeft afgezegd omdat de gemeente niet meer over de inhoud van het project wil spreken tot de Nota van Uitgangspunten gereed is. Wij hebben via diverse brieven/mails geprobeerd om toch nog om tafel te gaan over de inhoud en/of inzicht te krijgen in de conceptnota, maar helaas is dit niet gelukt. De wethouder wilde wel in overleg om het proces nogmaals door te spreken. Aangezien de projectmanager ons al meerdere malen heeft verteld hoe het proces er formeel uitziet, leek ons dit nu niet van toegevoegde waarde.

De projectmanager heeft in een brief aangegeven dat wij de afgelopen maanden als omwonenden geraadpleegd zijn en dat daarmee de eerste fase van participatie is afgerond. Wij kijken daar heel anders tegen aan.

In de gesprekken is veel tijd besteed aan het proces en de minimale tijd die overbleef voor de inhoud is vooral zenden aan ons als omwonenden geweest. Dit is door een projectmedewerker in een telefoongesprek ook bevestigd. We hebben tot op heden nooit over en weer kunnen spreken over de inhoudelijke plannen. Er is ook nooit open gevraagd: hoe willen jullie het als huidige bewoners van deze wijk dan wel.

Dit geeft ons niet het gevoel dat we als huidige bewoners van de wijk samen op kunnen trekken met de gemeente. We voelen ons door onze eigen gemeente niet gehoord en gesteund terwijl we oprecht het idee hebben dat we eenzelfde doel nastreven, namelijk een kwaliteitsontwikkeling van onze wijk.

Afspraken die we in de overleggen maken worden niet nagekomen wat de participatie momenteel enorm onder druk zet. Als omwonenden leggen we ons er niet bij neer. Wij streven nog altijd naar een constructieve samenwerking die gebaseerd is op transparantie en vertrouwen. Wij zien ook graag dat er gebruik wordt gemaakt van de kennis in onze wijk over onze wijk. De wijkvereniging maakt zich al jaren hard voor een duidelijke visie om onze wijk verder te ontwikkelen. Er ligt geen visie aan dit bouwplan ten grondslag op wijkniveau en dat geldt evenzeer voor alle andere bouwprojecten die er nu lopen en gaan lopen (bijvoorbeeld de Ananas). In onze wijk is er veel kennis over de culturele historie van de wijk en er is kennis over hoe je een gebied kwalitatief goed kan ontwikkelen vanuit die historie. Wij zullen er alles aan doen om een luisterend oor te vinden bij de gemeente om ook echt gebruik te maken van deze kennis en om ECHT te luisteren naar de inbreng van ons als omwonenden.

Op dit moment is er voor ons nog niet bekend wanneer de Nota van Uitgangspunten voor ons inzichtelijk wordt. Zodra dat gebeurt, delen wij hem uiteraard hier. Ook is het nog niet bekend wanneer wij als omwonenden kunnen inspreken. Ook daarvan houden we een ieder op de hoogte, want dat is een belangrijk moment.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *