Nota van Uitgangspunten openbaar + buurtbijeenkomst 20 november!!!

Beste buurtbewoners,

Eindelijk krijgen we meer inzage in de plannen! De Nota van Uitgangspunten is dinsdagavond openbaar gemaakt. Bijgaand alle stukken:

 • Het raadsvoorstel
 • Bijlage 1 De Nota van Uitgangspunten Watergeuskade
 • Bijlage 2 Bezonningsstudie Watergeuskade
 • Bijlage 3 Studie afname zonuren Zoeterwoudseweg
 • Bijlage 4 Trillingsonderzoek Zoeterwoudseweg
 • Bijlage 5 Verkeerkundige quickscan ‘Verkeer in relatie tot de NvU Watergeuskade’

19.0532 Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten Watergeuskade

19.0532 Bijlage 1 Nota van Uitgangspunten Watergeuskade

190532 Bijlage 2 Bezonningsstudie Watergeuskade (1)

190532 Bijlage 3 Studie afname zonuren Zoeterwoudseweg

190532 Bijlage 4 Trillingsonderzoek Zoeterwoudseweg

190532 Bijlage 5 Verkeerkundige Quickscan ‘Verkeer in relatie tot de NvU Watergeuskade’

 

Als je hier als buurtbewoner iets van vindt is dit HET moment om:
– de stukken goed door te lezen
– helder te krijgen wat je er goed aan vindt en wat je anders zou zien, het liefst al ook hoe (op grote lijnen)

Op 28 november staat de Nota van Uitgangspunten namelijk gepland voor de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Er is dan voor alle belanghebbenden de mogelijkheid om in te spreken. Vanuit de wijkvereniging, monument Ma Retraite en vanuit de groep Bewonersbelangen Watergeuskade zal die avond in ieder geval worden ingesproken.
Het is ook belangrijk om als individu goed te weten of je je in alles kan vinden uit deze Nota of dat er zaken zijn die je anders wilt. Als je later bijvoorbeeld ergens bezwaar tegen wilt maken of voor planschade in aanmerking wilt komen, dan is het verstandig om in deze fase jouw punten duidelijk kenbaar te maken. Dat kan door zelf fysiek te komen inspreken of door schiftelijk in te spreken. Binnenkort volgt er op deze website meer informatie over hoe dat inspreken precies werkt.

Via onderstaande link kun je alle documenten ook terugvinden: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/leiden/a17e4d60-e59c-443d-8a7f-76375b68ffe2

Buurtbijeenkomst

Op woensdagavond 20 november a.s. om 20.00 uur organiseren we nog – voor het inspreken – een buurtbijeenkomst over dit project. Dit is het vervolg op eerdere bijeenkomsten. Ben je nog niet eerder bij zo’n bijeenkomst geweest, geen probleem, schuif gewoon nu aan. We nemen je dan mee in de plannen van de gemeente op basis van de Nota van Uitgangspunten zoals deze nu openbaar is gemaakt. We bespreken dan nogmaals de ideeën, kansen, zorgen, etc. zoals we die breed gedragen als omwonenden zien (inclusief inbreng uit vorige bijeenkomst) en we gaan in op het verder proces van dit bouwproject en wat jij kunt doen om mee te denken en invloed uit te oefenen.

Wanneer: wo 20 november 2019

Tijd: 20.00 uur

Waar: Dé Plek, Kanaalpark 157 Leiden

2 thoughts on “Nota van Uitgangspunten openbaar + buurtbijeenkomst 20 november!!!

 1. Het “project Watergeurskade” is gelegen in de milieuruimte van het bedrijventerrein én bedrijven met milieucategorie 3.2 aan de overkant van de Trekvliet (Rooseveltstraat) op een afstand van circa 40 meter. Hiervan is circa 30 meter Trekvliet (water) en 10 meter kade van het project Watergeuskade.

  De minimale afstand tussen bedrijven met een milieucategorie 3.2 en woningen is volgens de richtlijnen van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) én de Omgevingswet 100 meter!
  In het vigerende bestemmingsplan voor dit gebied is wonen op het industrieterrein “Zoeterwoudseweg” niet toegestaan.
  De transitie van bedrijventerreinen langs de gehele Zoeterwoudseweg (milieucategorie 2 en 3.1) naar woningen of gemengd wonen- en werken is derhalve niet mogelijk.

  1. Beste heer Robinson, hartelijk dank voor jouw aanvulling. Hier hebben we inderdaad al eea over vernomen. De gemeente geeft aan dat er geen harde eis is voor een dergelijke afstand. Wel dat er een adviesafstand zou zijn van 50m en dat omdat aan die afstand niet wordt voldaan men aanpassingen dient te doen aan de woningen die gebouwd gaan worden. Dat is in ieder geval een punt dat we in het kader van de procedure wijziging bestemmingsplan goed willen uitzoeken. Weet jij waarom de gemeente het richting ons dan heeft over die 50m in plaats van 100m zoals jij aangeeft? Gr. Nadine | namens bewonersbelangen Watergeuskade

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *