Meer tips over inspreken!

Op donderdag 28 november staat de Nota van Uitgangspunten voor de Watergeuskade op de agenda voor insprekers tijdens de commissievergadering van Stedelijke Ontwikkeling. Om te laten zien dat dit bouwproject echt leeft in onze wijk, is het van groot belang dat we met zoveel mogelijk buurtbewoners de openbare vergadering van de raadscommissie bijwonen in het Stadhuis. Laat dus ook aan je buren weten dat het van groot belang is om erbij te zijn. Dit is namelijk het moment om je stem te laten horen!

De vergadering start om 20 uur, maar afhankelijk van hoe de agenda van deze vergadering eruit komt te zien kunnen we meer zeggen over hoe laat de Watergeuskade gepland staat, zoals het er nu uitziet is de Watergeuskade het eerste agendapunt. Houd daarvoor de website van de gemeente of www.watergeuskade.com in de gaten.

Uw aanwezigheid tijdens de raadscommissie is al een groot signaal. Maar u kunt nog meer doen.

Laat uw stem echt horen door in te spreken tijdens de commissievergadering. Lees meer hierover onder ‘regels en tips bij het inspreken in een raadscommissie’. Kunt u niet aanwezig zijn of wilt u niet inspreken, maar wilt u wel graag kenbaar maken wat u vindt van dit bouwproject? Maak uw mening dan schriftelijk kenbaar. Hiervoor gelden eigenlijk dezelfde regels en tips. Doel hiervan? Dat wij de raadsleden laten inzien dat wij ons als inwoners van de wijk niet gehoord voelen, dat wij heel graag meedenken en dat zij de wethouder weer terug moeten sturen naar de tekentafel.

Inspreken klinkt een beetje eng, maar het is eigenlijk heel simpel! U leest gewoon een door uzelf geschreven stuk voor. Bovendien staan wij daar met z’n allen – en samen staan wij sterk. Het is in ieder geval van groot belang dat u als individu uw standpunten aangeeft. Als u later bijvoorbeeld ergens bezwaar tegen wilt maken of voor planschade in aanmerking wilt komen, dan is het verstandig om in deze fase uw punten duidelijk kenbaar te maken. Dat kan dus door in te komen spreken of schriftelijk uw mening kenbaar te maken.

Hulp nodig?

Heeft u vragen, kom je er niet uit, wil je wel graag iets schrijven, maar weet je niet hoe? Laat het ons dan weten via 06-12638084 of bewoners_belangen@watergeuskade.com.

Hopelijk tot ziens op do. 28 november om 20 uur in het stadhuis!

Hartelijke groet,

Bewonersbelangengroep Watergeuskade

Regels bij het inspreken in een raadscommissie

  1. Als u tijdens een commissievergadering wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering (voor 16.00 uur) van de raadscommissie aanmelden als inspreker bij de secretaris van de commissie: Emiel Teunissen, teunissen@leiden.nl,  071-516 51 03  of bij de secretaresse, mw. Boonman (telefoonnr.: 071 – 516 51 07 of via e-mail: griffie@leiden.nl).
  2. Bij de behandeling van een agendapunt waar insprekers zich voor hebben aangemeld, worden in het algemeen eerst de insprekers gehoord. De voorzitter zal degene die het woord krijgt verzoeken naar voren te komen om aan de voorzitterstafel plaats te nemen. U wordt verzocht zich te richten tot de leden van de commissie en zich te beperken tot die zaken die rechtstreeks verband houden met het geagendeerde onderwerp. Treedt u buiten de orde, dan kan de voorzitter u het woord ontnemen.
  3. De spreektijd bedraagt maximaal drie minuten. De voorzitter kan in bijzondere gevallen de maximale inspreektijd inkorten, bijvoorbeeld als er veel insprekers zijn.
  4. Nadat u heeft ingesproken, worden de commissieleden in de gelegenheid gesteld enkele toelichtende vragen aan u te stellen. Als uw verhaal voor de commissieleden duidelijk was, zult u geen vragen krijgen. Vervolgens zal de voorzitter u verzoeken uw plaats op de publieke tribune weer in te nemen en wordt de volgende inspreker naar voren geroepen.
  5. Als de commissie alle insprekers heeft gehoord, wordt er in de regel overgaan tot de inhoudelijke behandeling van het voorstel door de commissie. Meestal wordt afgesloten met een concreet advies over het voorliggende voorstel aan de gemeenteraad. U kunt zich overigens niet in deze discussie mengen. De commissie kan echter ook besluiten om in een volgende vergadering het punt opnieuw, en dan in besluitvormende zin, aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld omdat de commissieleden zich nader willen beraden op hun standpunt en daarbij hun fractie willen raadplegen.

Tips

  1. Indien mogelijk is het verstandig om de commissieleden een alternatief voorstel aan te reiken waarmee aan uw kritiek (deels) tegemoet gekomen kan worden. U laat de commissieleden dan zien dat er ook andere oplossingen mogelijk zijn, waar zij voor kunnen kiezen.
  2. Maximaal drie minuten spreektijd blijkt in de praktijk voor veel insprekers aan de korte kant. Toch moet het mogelijk zijn om de belangrijkste punten uit uw betoog in een paar minuten naar voren te brengen. Gemiddeld is 1 A-4tje tekst ongeveer 3 minuten spreektijd.
  3. Dikwijls is het mogelijk uw tekst, als u die van tevoren digitaal ter beschikking heeft, naar de commissieleden te sturen. De raadsadviseur of de secretaresse kan u daarbij behulpzaam zijn. U kunt ook uw tekst op papier uitdelen voorafgaand of tijdens de vergadering. Dan moet u ongeveer 20 exemplaren van uw tekst meenemen.
  4. Bij de commissievergadering is meestal pers aanwezig. Als u wilt dat u goed geciteerd wordt in de krant (en uw naam goed wordt gespeld) is het verstandig om ook enkele exemplaren van uw tekst voor de pers bij u te hebben.

Voorbeeld

Tot slot: Uiteraard kun je ook inspreken met de punten waar je heel tevreden over bent die je in de Nota van Uitgangspunten leest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *