Terugblik op inspreken

Wow, wat mogen we trots zijn op onszelf als wijk. Gister hebben we de commissieleden van Stedelijke Ontwikkeling goed duidelijk kunnen maken wat er leeft in onze wijk.

Complimenten aan alle insprekers en de vele aanwezigen!

Het voelde goed om in zulke grote getalen ons verhaal te kunnen doen.

Na lang wachten hebben we ook het plan uit de wijk voor kunnen leggen. We gaan er vanuit dat de gemeente nu ook echt begrijpt dat er serieus naar onze inbreng gekeken moet worden.

In de Nota van Uitgangspunten die de gemeente heeft opgesteld is geen onderbouwing terug te vinden waarom er voor een bepaalde massa, voor bepaalde hoogtes, bepaalde bouwvormen of afstanden is gekozen.

Het plan van de wijk is – bij het ontbreken van een visiedocument voor Cronestein – gebaseerd op het visiedocument van Leiden ZuidWest met onderbouwing van hoe we tot bepaalde hoogtes gekomen zijn.

De inhoud van dit plan lichten we de komende periode graag verder toe aan de verschillende raadsleden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling, zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen over de voorliggende Nota van Uitgangspunten.

Wordt dus vervolgd. 12 december 2019 weten we meer.

Ons plan vind je HIER

De raadsvergadering kun je via onderstaande link terugkijken. Het agendapunt Watergeuskade start rond de 33 minuten.

Raadsvergadering 28-11-2019 Watergeuskade

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *