Inhoudelijke bespreking Nota van Uitgangspunten

Donderdag 12 december heeft de radscommissie Stedelijke Ontwikkeling. HIER kunt u deze vergadering terugzien en luisteren. De raad heeft veel begrip voor de zorgen in de wijk, maar of en hoe dat leidt tot eventuele wijzigingen in de Nota van Uitgangspunten is nog onduidelijk. Het hoogteaccent van 52 verdwijnt uit de plannen. Er zijn in dit gebied geen argumenten om af te wijken van de hoogbouwvisie. Hiervoor schrijft de wethouder een erratum. Dit maakt dat voor dit plan de hoogbouwvisie zal gelden en er tot maximaal 40m gebouwd zou kunnen worden.

Naast het punt over de hoogte zal er vanuit de wethouders niet aangepast worden in de Nota. Wel is het mogelijk dat er vanuit de raad nog moties worden ingediend of een addendum wordt geschreven. Dat horen we dinsdag 17 december als de gemeenteraad zal besluiten over het raadsvoorstel inzake de Nota van Uitgangspunten Watergeuskade. Deze vergadering is vanaf de publieke tribune (is een andere ingang) in het stadhuis bij te wonen. De vergadering start om 20 uur. Er volgen dan eerst een heleboel hamerstukken en nog een paar andere agendapunten alvorens Watergeuskade aan de beurt komt.

Zodra de Nota van Uitgangspunten is vastgesteld, begint fase 2 van de participatie. In deze fase trekt de ontwikkelaar, in dit geval Van Rhijn, de kar hierin en niet de gemeente. Luist HIER naar een interview met Jan van Duijn van Van Rhijn. Je leest er ook een kort verslag van journalist Chris de Waard die de commissievergadering op 12 december bijwoonde. De ontwikkelaar presenteerde op 12 december zijn plan nog aan de commissie. Zie HIER de sheets.

Tot slot: de wethouder heeft nog de volgende toezeggingen/uitspraken gedaan tijdens de vergadering op 12 december:

 • Het plan zal worden vormgegeven met minimale belasting voor omwonenden, dit geldt ook voor de bezonning en schaduwwerking
 • De herinrichting van de Zoeterwoudseweg is voorzien. Dit zal na de bouw gebeuren (hier vinden we als wijk nog wel iets van omdat de weg in de huidige staat het bouwverkeer naar eigen zeggen van de gemeente helemaal niet aankan en moeten we dan weer jaren wachten op een verbeterde weg?).
 • De woonboten die nu aan de Trekvliet liggen achter Auto XL komen niet terug in het plan Watergeuskade. Hoe en wat dan wel, is niet benoemd.

Bekijk HIER de agenda voor de vergadering van 17 december 2019 van de gemeenteraad.

Samenvatting uitkomst vergadering Commissie Stedelijke Ontwikkeling 12 december 2019:

 • Er komt een erratum m.b.t. de maximale bouwhoogte (max 40 meter, conform de hoogbouwvisie) + aandeel kleine wooneenheden als uitgangspunten in besluit op te nemen.
  Toezegging dat bezonning wordt geoptimaliseerd.
 • Amendement GL om BVO terug te brengen naar 26.000m2.
 • Amendement GL om houtbouw als uitgangspunt op te nemen.
 • SP overweegt motie om met corporaties de mogelijkheid van koop van de sociale woningen in het project te bespreken.
 • SP komt met een voorstel om de woonboten bij de Watergeuskade te behouden op die plek.
 • SP komt met amendement om als uitgangspunt op te nemen dat het participatieproces 1 trede hoger moet.
 • VVD overwoog motie om te investeren in het wegennet. Wethouder zegde toe dat dit gaat gebeuren zodra het project klaar is.
 • VVD overweegt een amendement m.b.t. parkeerdruk (die mag niet toenemen). Deze discussie dient echter gevoerd te worden bij het nieuwe parkeerbeleid.
 • VVD overweegt een voorstel om te investeren in de bereikbaarheid van het gebied.
 • Amendement D66 om bepalingen m.b.t. de kade in het Rv en de nota te schrappen.
 • CDA overweegt voorstel om een haalbaarheidsstudie te doen op het alternatieve plan van omwonenden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *