Update Watergeuskade

Na het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten op 12 december 2019 is het aan de ontwikkelaar Van Rhijn om één of meerdere modellen uit te werken. Van Rhijn is in deze fase ook verantwoordelijk voor de participatie en afstemming met de verschillende belanghebbenden.

Vanuit de groep Bewonersbelangen Watergeuskade hebben we Van Rhijn hiervoor de belangrijkste uitgangspunten en zorgen vanuit de wijk nog eens meegegeven. Zie document:

Geconcretiseerde uitgangspunten Watergeuskade v1 15-01-2020

 

Van Rhijn is nu aan het ontwerpen en wij leveren input vanuit de wensen, zorgen en ideeën die we in de verschillende bijeenkomsten met elkaar hebben besproken. Van Rhijn is ook bezig om een website te lanceren waar een ieder zelf ook op de plannen kan reageren. Zodra dat concreet is volgt daar direct informatie over.

Ook bekijkt Van Rhijn of we ondanks alle Corona maatregelen wel buurtbijeenkomsten kunnen organiseren. We sturen er op aan dat dit lukt, omdat we het belangrijk vinden dat een ieder zijn of haar input kan leveren. Planning hiervoor is waarschijnlijk na de zomervakantie.

Ondertussen worden er vanuit de gemeente ook plannen gemaakt om voor de start van dit project toch nog de Zoeterwoudseweg op te knappen. We stimuleren dat alle betrokkenen vanuit de ontwikkelaar en gemeente goed met elkaar af blijven stemmen, omdat de weg niet los gezien kan worden van project Watergeuskade uiteraard.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *