Plan Watergeuskade ON HOLD

Nadat we eerder via de site en de mailing hebben bericht dat Van Rhijn zou komen met aangepaste plannen waarbij de inbreng vanuit bewoners uit de wijk is meegenomen, bleef het een tijd stil.

Wij hebben nu bericht ontvangen vanuit Van Rhijn dat het project tot nader order ON HOLD is gezet. Reden is een verschil van inzicht bij de initiatiefnemers.  Wat dat verschil van inzicht is, is ons niet bekend. We hebben hierop doorgevraagd, maar dit wordt niet gedeeld. Van Rhijn heeft aangegeven contact op te nemen met ons als er weer informatie te delen valt. Momenteel zoeken de initiatiefnemers naar oplossingen, zo wordt ons verteld door Van Rhijn.

De Bewonersbelangroep Watergeuskade heeft geadviseerd aan van Van Rhijn en de projectmanager van de gemeente om zelf ook te communiceren aan alle betrokken over het feit dat het project on hold is gezet.

Nog even terugkijken

2 juli 2020 ws het laatste overleg tussen Van Rhijn en de groep Bewonersbelangen Watergeuskade. Tijdens dit overleg werd duidelijk dat Van Rhijn en de bewonersgroep amendement 1 op de Nota van Uitgangspunten anders interpreteren. Onderstaand het amendement:

 

Onze interpretatie is zoals het er staat, namelijk dat het programma van maximaal 30.000m2 inclusief al het parkeren is.

Van Rhijn vindt dat het betekent dat het maximale bouwprogramma 30.000 m2 is exclusief parkeren op maaiveld. Met andere woorden parkeren in een parkeerkelder onder maaiveld telt niet mee voor de 30.000m2.

Ongeacht de interpretatie gaat het er natuurlijk om, dat we als omwonenden het bedachte bouwvolume te massaal vinden om goed aan te sluiten bij de rest van de wijk. Vandaar dat we met elkaar ook een alternatief plan hebben ingebracht. Het is teleurstellend dat we juist over dit punt niet in gesprek raken. In de voorstellen van Van Rhijn wordt – ondanks onze verzoeken – niet gesproken over bouwvolumes. Argumentatie om deze gegevens niet te delen is, dat het om een mooi plan moet gaan en niet over een metertje meer of minder. Als bewonersgroep vinden wij dit een beetje makkelijke reactie en voelen we ons op dit punt niet serieus genomen.

En precies dit punt was reden voor GroenLinks en de Partij voor de Dieren om amendement 1 in te dienen. Met deze aanpassing op de Nota van Uitgangspunten komen we met de bouwmassa boven maaiveld meer uit op het bouwvolume uit het alternatieve plan van de wijk.

Op 17 juli heeft Van Rhijn wel aangegeven een studie te willen doen naar of er de commerciële ruimte in het plan mogelijk omlaag kan. Dit zonder toezeggingen en zonder doelstelling qua m2, maar wel met de opmerking dat er een 5e model zou worden uitgewerkt, omdat Van Rhijn kansen zag om het plan toch nog meer aan te scherpen vanuit de wensen en behoeften uit de wijk.

Op 21 augustus ontvingen we per mail bericht dat er toch niet een 5e model zou worden uitgewerkt, zoals eerder was aangekondigd, maar dat model 4 online aan alle betrokkenen zou worden gepresenteerd. Hierover zouden wij nader bericht ontvangen.

Op 15 september hebben wij gevraagd om inzicht te krijgen in welke kansen Van Rhijn zag om het plan nog verder aan te scherpen. Daar is inhoudelijk geen reactie opgekomen. Op 2 oktober 2020 werd ons bericht dat er meer vertraging was opgelopen, omdat er sprake was van een stevige impasse tussen de initiatiefnemers en dat we 1 november opnieuw geïnformeerd zouden worden over de stand van zaken. Dit bleef uit en op 6 november hebben we gevraagd naar de stand van zaken en op 11 november ontvingen wij het bericht dat het project tot nader order ON HOLD staat.

Van de website over Watergeuskade worden we ook niet wijzer, die webpagina lijkt sowieso niet echt te worden bijgewerkt.

De webpagina van Van Rhijn over dit project wordt binnenkort aangegeven dat het project on hold staat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *