Agendapunt Watergeuskade bij jaarvergadering

Op 8 april was de groep Watergeuskade aanwezig om met andere bewoners te spreken over dit project. Doel: ophalen wat de omwonenden vinden van de concept richtlijnen en eventuele aanvullingen en tips. Dat is goed gelukt. We startten plenair waarbij Machiel Wagenaar uitlegde hoe we vanaf de informatiebijeenkomst op 15 november 2018 zijn gevaren. Samengevat: 15 november: startschot voor participatie: informatiebijeenkomst Doel: ontwikkeling van de Zoeterwoudseweg in zijn geheel, Auto XL, Vlietweg, Tomatenstraat. Gemeente heeft…

"Agendapunt Watergeuskade bij jaarvergadering"

Jaarvergadering Wijkvereniging

Maandag 8 april is er de jaarvergadering en algemene ledenvergadering van de wijkvereniging. Op de agenda staat ook het boogde bouwproject Watergeuskade. Graag praten we een ieder dan bij over het project. De gemeente werkt momenteel aan hun Nota van Uitgangspunten voor dit project. Als omwonenden willen wij heel onze gemeenschappelijke uitgangspunten scherp krijgen om die mee te kunnen geven aan de gemeente. Op basis van de inbreng die omwonenden hebben geleverd op de informatiebijeenkomst…

"Jaarvergadering Wijkvereniging"

Gesprek met de wethouder

Maandag 1 april hadden we een afspraak met Fleur Spijker, wethouder Wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen. Zij kwam op bezoek op de Zoeterwoudseweg en werd vergezeld door projectmanager Peter Stokkermans. Hieronder een korte weergave van de afspraak. We hebben de wethouder een goed beeld kunnen geven van hoe de buurt aankijkt tegen het bouwproject en welke zorgen er zijn. Hierbij hebben we ook kunnen aangeven op welke manier wij dit binnen de wijk als bewoners…

"Gesprek met de wethouder"

Meepraten over verstedelijkingsopgave | 27 maart

Tijdens het Stadscafé van woensdag 27 maart ‘Verdichten en Verlichten’ staat de ambitie van de Leidse regio om het tekort aan woningen binnenstedelijk op te lossen centraal en duiken we het schijnbare conflict tussen ‘de efficiënte stad versus de menselijke schaal’. Kom langs en praat mee met experts en publiek! Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. De gemeente over het Stadscafé: De verstedelijkingsopgave waar de Leidse regio de komende jaren voor staat, is enorm en…

"Meepraten over verstedelijkingsopgave | 27 maart"

Overleg met gemeente en Van Rhijn

Maandag 4 maart hebben we opnieuw overleg over de voorgenomen bouwplannen aan de Zoeterwoudseweg. Dit keer zowel met de gemeente als met Van Rhijn. De gemeente heeft een verslag gemaakt. Dat verslag met onze aanvullingen tref je hier aan. 20190304 verslag watergeuskade overleg met aanvullingen omwonenden Daarnaast zijn we bezig om een afspraak te plannen met wethouder Fleur Spijker. Deze afspraak zal plaatsvinden op maandag 1 april.

"Overleg met gemeente en Van Rhijn"

Verslag gesprek met gemeente

Gesprek met gemeente d.d. 6 februari 2019 Afgelopen woensdag hebben we met een een delegatie van het wijkbestuur, Ma Retraite en overige omwonenden een afspraak gehad met de gemeente over project Watergeuskade. De afspraak was op ons initiatief met de volgende doelen: Uiten van de vele zorgen die wij horen in de buurt over o.a. de omvang van de bouw en het verkeer Over en weer verwachtingen scherp krijgen wat er bedoeld wordt met participeren…

"Verslag gesprek met gemeente"

Meer partijen sluiten zich aan bij verenigde bewoners

Als omwonenden zijn we niet alleen en trekken samen op met bewoners van monument Ma Retraite en de wijkvereniging Cronestein. Inmiddels hebben ook de Vereniging van Eigenaren van De Soete (de flat op de hoek van de Zoeterwoudseweg en Vrijheidslaan) en de Bewonersbelangenvereniging van De Vlietkaap (de witte woningen aan de kop van de Zoeterwoudseweg op de Vrijheidslaan, Hans Flusstraat, Chris de Jongstraat en Harmen Doumastraat) zich aangesloten bij onze bewonersiniatieven.  

"Meer partijen sluiten zich aan bij verenigde bewoners"

Overleg met gemeente

Woensdag 6 februari hebben afgevraagdigden van omwonenden, bewoners Ma Retraite en de wijkvereniging Cronestein overleg met de gemeente. Onze agendapunten zijn: Er zijn veel en grote zorgen in de wijk en bij direct belanghebbenden Omtrent de participatie lijken verwachtingen nogal uiteen te lopen. Wij voelen ons op dit moment onvoldoende gehoord. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er onjuiste en incomplete informatie is gedeeld tijdens informatieavond op 15 november. Tot slot vernemen wij graag…

"Overleg met gemeente"