Commissieleden Stedelijke Ontwikkeling veel interesse in project Watergeus

Afgelopen vrijdag ontving de groep Bewonersbelangen Watergeuskade vrijwel alle leden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Leiden. Het conceptbestemmingplan ligt op dit moment ter inzage en de commissieleden wilden graag al weer wat meer weten over het plan. Eén van de twee architecten die de bewonersgroep adviseert en ondersteunt maakte op basis van het conceptbestemmingsplan de volgende beelden zodat de bestaande wijk ook een beeld krijgt van hoe het plan er uit komt…

"Commissieleden Stedelijke Ontwikkeling veel interesse in project Watergeus"

Proces rondom indienen zienswijze

Beste betrokkenen, Hartelijk dank voor de grote belangstelling en aanwezigheid tijdens de buurtbijeenkomst op 7 februari. Ook hartelijk dank voor alle aangeboden hulp om met elkaar en met zoveel mogelijk expertise alle documenten goed te bestuderen. Hieronder de zaken die we hebben afgesproken op een rij: We delen de informatie over dingen die ons opvallen in de stukken. We verzamelen die via bewoners_belangen@watergeuskade.com, zodat iedereen die naar behoefte kan gebruiken voor het indienen van een…

"Proces rondom indienen zienswijze"