Terugblik op inspreken

Wow, wat mogen we trots zijn op onszelf als wijk. Gister hebben we de commissieleden van Stedelijke Ontwikkeling goed duidelijk kunnen maken wat er leeft in onze wijk. Complimenten aan alle insprekers en de vele aanwezigen! Het voelde goed om in zulke grote getalen ons verhaal te kunnen doen. Na lang wachten hebben we ook het plan uit de wijk voor kunnen leggen. We gaan er vanuit dat de gemeente nu ook echt begrijpt dat…

"Terugblik op inspreken"

Plan van de wijk

Op verschillende momenten hebben we in de wijk met elkaar gesproken. We hebben uitgangspunten bepaald en de twee architecten uit de wijk zijn gaan onderzoeken of er goede alternatieven waren die aansluiten bij de ambitie van gemeente en ontwikkelaar EN beter aansluiten bij de wensen van en zorgen in de wijk. Daar zien we goede mogelijkheden voor die we op 19 september en 20 november met elkaar hebben gedeeld bij de buurtbijeenkomst. Met alle feedback…

"Plan van de wijk"

Meer tips over inspreken!

Op donderdag 28 november staat de Nota van Uitgangspunten voor de Watergeuskade op de agenda voor insprekers tijdens de commissievergadering van Stedelijke Ontwikkeling. Om te laten zien dat dit bouwproject echt leeft in onze wijk, is het van groot belang dat we met zoveel mogelijk buurtbewoners de openbare vergadering van de raadscommissie bijwonen in het Stadhuis. Laat dus ook aan je buren weten dat het van groot belang is om erbij te zijn. Dit is…

"Meer tips over inspreken!"

Inspreken? Hoe werkt dat?

De Nota van Uitgangspunten (de kaders van de gemeente) voor project Watergeuskade is openbaar gemaakt en staat voor 28 november a.s. op de agenda van de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en bij die vergadering kun je als belanghebbende inspreken over dit onderwerp. Er is niet echt een format voor inspreken. Wel is er een maximale tijd van in dit geval 3 minuten. Bij inspreken kun je de raad goed laten weten van welke zaken je heel…

"Inspreken? Hoe werkt dat?"

Nota van Uitgangspunten openbaar + buurtbijeenkomst 20 november!!!

Beste buurtbewoners, Eindelijk krijgen we meer inzage in de plannen! De Nota van Uitgangspunten is dinsdagavond openbaar gemaakt. Bijgaand alle stukken: Het raadsvoorstel Bijlage 1 De Nota van Uitgangspunten Watergeuskade Bijlage 2 Bezonningsstudie Watergeuskade Bijlage 3 Studie afname zonuren Zoeterwoudseweg Bijlage 4 Trillingsonderzoek Zoeterwoudseweg Bijlage 5 Verkeerkundige quickscan ‘Verkeer in relatie tot de NvU Watergeuskade’ 19.0532 Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten Watergeuskade 19.0532 Bijlage 1 Nota van Uitgangspunten Watergeuskade 190532 Bijlage 2 Bezonningsstudie Watergeuskade (1) 190532…

"Nota van Uitgangspunten openbaar + buurtbijeenkomst 20 november!!!"