Gemeente geeft antwoord op zienswijze

De gemeente heeft een zienswijzenota BP Watergeuskade opgesteld. Hiermee reageert de gemeente op de verschillende zienswijzen die zijn ingediend op het concept bestemmingsplan. Deze nota en dus de beantwoording van de gemeente is via de volgende link te bekijken: https://leiden.parlaeus.nl/app/public/agenda/2a02a08228808208028220820368831e Geen aanpassingen nodig volgens gemeente Kort samengevat komt het er op neer dat de gemeente meent dat er, naar aanleiding van de de ingezonden zienswijzen,┬á geen aanpassingen nodig zijn in het voorliggende conceptbestemmingsplan. Dit plan…

"Gemeente geeft antwoord op zienswijze"