Bestemmingsplan vastgesteld

Er is in korte tijd veel gebeurd. Hierbij een update. Korte versie: Op 4 juli heeft de gemeenteraad van Leiden VOOR het bestemmingplan Watergeuskade gestemd. Zonder amendementen. Enkele moties zijn aangenomen. Zie raadsvergadering 4 juli 2023: https://leiden.parlaeus.nl/app/public/agenda/a88828882aa8aa28028228aa2be86368/vod Zodra hier publicatie over plaatsvindt via ruimteplannen.nl start er een beroepstermijn van 6 weken. Indien je het niet eens bent met dit plan kun je binnen die termijn een beroep instellen via de Raad van State door een brief te…

"Bestemmingsplan vastgesteld"

Gemeente geeft antwoord op zienswijze

De gemeente heeft een zienswijzenota BP Watergeuskade opgesteld. Hiermee reageert de gemeente op de verschillende zienswijzen die zijn ingediend op het concept bestemmingsplan. Deze nota en dus de beantwoording van de gemeente is via de volgende link te bekijken: https://leiden.parlaeus.nl/app/public/agenda/2a02a08228808208028220820368831e Geen aanpassingen nodig volgens gemeente Kort samengevat komt het er op neer dat de gemeente meent dat er, naar aanleiding van de de ingezonden zienswijzen,  geen aanpassingen nodig zijn in het voorliggende conceptbestemmingsplan. Dit plan…

"Gemeente geeft antwoord op zienswijze"

Collectieve zienswijze Watergeus

De collectieve zienswijze is tot op heden door 114 omwonenden ondertekend. Vandaag, maandag 13 maart hebben we deze aangeboden aan wethouder Julius Terpstra. We waarderen het dat hij vandaag de tijd nam om een kleine delegatie bestaande uit Marion van Dongen en Nadine de Mooij – van Tiel hiervoor even persoonlijk te ontvangen. Voorlegger Collectieve zienswijze ontwerpbestemmingsplan Watergeuskade Collectieve Zienswijze Z233490168 Watergeuskade DEFINITIEF v4.08032023 Het is tot en met 16 maart mogelijk om een zienswijze…

"Collectieve zienswijze Watergeus"

Commissieleden Stedelijke Ontwikkeling veel interesse in project Watergeus

Afgelopen vrijdag ontving de groep Bewonersbelangen Watergeuskade vrijwel alle leden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Leiden. Het conceptbestemmingplan ligt op dit moment ter inzage en de commissieleden wilden graag al weer wat meer weten over het plan. Eén van de twee architecten die de bewonersgroep adviseert en ondersteunt maakte op basis van het conceptbestemmingsplan de volgende beelden zodat de bestaande wijk ook een beeld krijgt van hoe het plan er uit komt…

"Commissieleden Stedelijke Ontwikkeling veel interesse in project Watergeus"

Proces rondom indienen zienswijze

Beste betrokkenen, Hartelijk dank voor de grote belangstelling en aanwezigheid tijdens de buurtbijeenkomst op 7 februari. Ook hartelijk dank voor alle aangeboden hulp om met elkaar en met zoveel mogelijk expertise alle documenten goed te bestuderen. Hieronder de zaken die we hebben afgesproken op een rij: We delen de informatie over dingen die ons opvallen in de stukken. We verzamelen die via bewoners_belangen@watergeuskade.com, zodat iedereen die naar behoefte kan gebruiken voor het indienen van een…

"Proces rondom indienen zienswijze"

Buurtbijeenkomst op di 7 februari!!!

Beste wijkgenoten, Na een lange stilte is afgelopen week het ontwerpbestemmingsplan Watergeuskade in het college vastgesteld. Het ligt per 3 februari 2023 ter inzage. Iedereen die dat wil, kan reageren op het bestemmingsplan. Dat kan via het indienen van een zienswijze en uiterlijk tot en met 16 maart. Wij nodigen je op 7 februari graag uit voor een korte buurtbijeenkomst over dit project.   Inzage Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 3 februari 2023 ter inzage voor zes weken. Een…

"Buurtbijeenkomst op di 7 februari!!!"

Reageren op ontwerpbestemmingsplan Watergeuskade?

Volgende week (per 3 februari 2023) zal onderstaande tekst aangaande bovenstaand besluit over de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan Watergeuskade in de Stadskrant worden gepubliceerd. Een vergelijkbare tekst over de ter inzage legging van het beeldkwaliteitplan Watergeuskade zal eveneens volgende week in de Stadskrant worden gepubliceerd.   Ontwerpbestemmingsplan Op 24 januari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten het ontwerpbestemmingsplan Watergeuskade (NL.IMRO.0546.BP00163-0201) voor zienswijzen vrij te geven.…

"Reageren op ontwerpbestemmingsplan Watergeuskade?"

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Na lange periode van stilte ligt het ontwerp bestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan ter inzage voor inspraak. Alle documenten zijn te vinden via de volgende link: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/leiden/a8c37f6d-a836-4bce-bdad-6a577796d65d Dit is de perssamenvatting die de gemeente heeft opgesteld: Perssamenvatting: In december 2019 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Watergeuskade vastgesteld. Hiermee heeft de raad de kaders vastgesteld waarbinnen de herontwikkeling van het gebied tussen Zoeterwoudseweg 5 t/m 11d (AutoXL, CarwashXL, Carpetright, Autom, Vlietlijn en Provos) en de…

"Ontwerp bestemmingsplan ter inzage"

Participatieladder

In bijgaand bestand hebben we qua participatie onze beleving van het project van begin tot nu toe samengevat als het gaat om de participatie. Hierover zijn we als bewonersbelangengroep, maar ook vanuit de wijkvereniging veel in gesprek geweest. We kregen hierbij veelal te horen dat de participatie niet naar wens verliep inderdaad en dat dat dit zeker moest worden verbeterd. Helaas hebben wij in al die jaren geen verbetering ervaren. Een gemiste kans als er…

"Participatieladder"

Nog steeds radiostilte, mogelijk levert WOB verzoek informatie op

Na de vorige update is er nog steeds geen terugkoppeling gegeven door FSD ten aanzien van de bewonersavond op 14 juni. We hebben hier herhaaldelijk om gevraagd, maar er komt gewoon geen reactie. Brief aan gemeente Om die reden hebben we de gemeente een brief gestuurd om onze zorgen te delen over dat we zonder communicatie niet kunnen participeren als direct omwonenden en dat we hulp zochten hierbij. De reactie van de gemeente is teleurstellend.…

"Nog steeds radiostilte, mogelijk levert WOB verzoek informatie op"