Bestemmingsplan vastgesteld

Er is in korte tijd veel gebeurd. Hierbij een update. Korte versie: Op 4 juli heeft de gemeenteraad van Leiden VOOR het bestemmingplan Watergeuskade gestemd. Zonder amendementen. Enkele moties zijn aangenomen. Zie raadsvergadering 4 juli 2023: https://leiden.parlaeus.nl/app/public/agenda/a88828882aa8aa28028228aa2be86368/vod Zodra hier publicatie over plaatsvindt via ruimteplannen.nl start er een beroepstermijn van 6 weken. Indien je het niet eens bent met dit plan kun je binnen die termijn een beroep instellen via de Raad van State door een brief te…

"Bestemmingsplan vastgesteld"

Gemeente geeft antwoord op zienswijze

De gemeente heeft een zienswijzenota BP Watergeuskade opgesteld. Hiermee reageert de gemeente op de verschillende zienswijzen die zijn ingediend op het concept bestemmingsplan. Deze nota en dus de beantwoording van de gemeente is via de volgende link te bekijken: https://leiden.parlaeus.nl/app/public/agenda/2a02a08228808208028220820368831e Geen aanpassingen nodig volgens gemeente Kort samengevat komt het er op neer dat de gemeente meent dat er, naar aanleiding van de de ingezonden zienswijzen,  geen aanpassingen nodig zijn in het voorliggende conceptbestemmingsplan. Dit plan…

"Gemeente geeft antwoord op zienswijze"

Waar komen nieuwe woningen in Leiden

Gister een artikel in het LD over waar nieuwe woningen komen en over hoogbouw. Al een kleine terugkoppeling van één van de online stadsgesprekken. https://www.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20210119_23655411?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-ld&fbclid=IwAR2FTsZI7So4NHqC0yj2orxCp_tDdfaALZkSkxyXUCpaW2P97u9u6lc_VsA  

"Waar komen nieuwe woningen in Leiden"

Oefen nu invloed uit op nieuwe hoogbouwvisie

Oefen nu invloed uit op nieuwe hoogbouwvisie Op een eenvoudige manier kun je nu invloed uitoefenen op de nieuw te ontwikkelen hoogbouwvisie van de gemeente Leiden https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/leidse-hoogte Je kunt via de link een enquête invullen (kost een paar minuten tijd) of je aanmelden voor een online stadsgesprek. Leon de Laat licht eea toe in onderstaand filmpje: Aangezien wij als wijk nogal van mening verschillen met de gemeente over hoe nieuwbouw aansluiting vindt (onder andere qua…

"Oefen nu invloed uit op nieuwe hoogbouwvisie"

Inspreken? Hoe werkt dat?

De Nota van Uitgangspunten (de kaders van de gemeente) voor project Watergeuskade is openbaar gemaakt en staat voor 28 november a.s. op de agenda van de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en bij die vergadering kun je als belanghebbende inspreken over dit onderwerp. Er is niet echt een format voor inspreken. Wel is er een maximale tijd van in dit geval 3 minuten. Bij inspreken kun je de raad goed laten weten van welke zaken je heel…

"Inspreken? Hoe werkt dat?"

Parkeernormen vervroegd omlaag

Op 29 april lazen wij dit artikel in het Leidsch Dagblad: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190429_97531047/leidse-parkeerregels-versoepeld-om-meer-nieuwbouw-mogelijk-te-maken?utm_source=google&utm_medium=organic De bestaande Leidse parkeerregels en -normen gaan later dit jaar op de schop. De parkeernormen worden vervroegd aangepast om bouwplannen die nu actueel zijn niet te frustreren. In onze wijk zijn er twee projecten als proeftuin aangewezen: de Lammenschansdriehoek en de Ananas. Dit voorstel is 26 april bekend gemaakt: https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/college-en-burgemeestersbesluiten/collegebesluiten-26-april/ Als inwoner van Leiden heb je na de bekendmaking 6 weken om hierop…

"Parkeernormen vervroegd omlaag"

Meepraten over verstedelijkingsopgave | 27 maart

Tijdens het Stadscafé van woensdag 27 maart ‘Verdichten en Verlichten’ staat de ambitie van de Leidse regio om het tekort aan woningen binnenstedelijk op te lossen centraal en duiken we het schijnbare conflict tussen ‘de efficiënte stad versus de menselijke schaal’. Kom langs en praat mee met experts en publiek! Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. De gemeente over het Stadscafé: De verstedelijkingsopgave waar de Leidse regio de komende jaren voor staat, is enorm en…

"Meepraten over verstedelijkingsopgave | 27 maart"

Overleg met gemeente

Woensdag 6 februari hebben afgevraagdigden van omwonenden, bewoners Ma Retraite en de wijkvereniging Cronestein overleg met de gemeente. Onze agendapunten zijn: Er zijn veel en grote zorgen in de wijk en bij direct belanghebbenden Omtrent de participatie lijken verwachtingen nogal uiteen te lopen. Wij voelen ons op dit moment onvoldoende gehoord. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er onjuiste en incomplete informatie is gedeeld tijdens informatieavond op 15 november. Tot slot vernemen wij graag…

"Overleg met gemeente"