Update Watergeuskade

Na het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten op 12 december 2019 is het aan de ontwikkelaar Van Rhijn om één of meerdere modellen uit te werken. Van Rhijn is in deze fase ook verantwoordelijk voor de participatie en afstemming met de verschillende belanghebbenden. Vanuit de groep Bewonersbelangen Watergeuskade hebben we Van Rhijn hiervoor de belangrijkste uitgangspunten en zorgen vanuit de wijk nog eens meegegeven. Zie document: Geconcretiseerde uitgangspunten Watergeuskade v1 15-01-2020   Van Rhijn…

"Update Watergeuskade"