Verslag gesprek met gemeente

Gesprek met gemeente d.d. 6 februari 2019 Afgelopen woensdag hebben we met een een delegatie van het wijkbestuur, Ma Retraite en overige omwonenden een afspraak gehad met de gemeente over project Watergeuskade. De afspraak was op ons initiatief met de volgende doelen: Uiten van de vele zorgen die wij horen in de buurt over o.a. de omvang van de bouw en het verkeer Over en weer verwachtingen scherp krijgen wat er bedoeld wordt met participeren…

"Verslag gesprek met gemeente"

Meer partijen sluiten zich aan bij verenigde bewoners

Als omwonenden zijn we niet alleen en trekken samen op met bewoners van monument Ma Retraite en de wijkvereniging Cronestein. Inmiddels hebben ook de Vereniging van Eigenaren van De Soete (de flat op de hoek van de Zoeterwoudseweg en Vrijheidslaan) en de Bewonersbelangenvereniging van De Vlietkaap (de witte woningen aan de kop van de Zoeterwoudseweg op de Vrijheidslaan, Hans Flusstraat, Chris de Jongstraat en Harmen Doumastraat) zich aangesloten bij onze bewonersiniatieven.  

"Meer partijen sluiten zich aan bij verenigde bewoners"

Overleg met gemeente

Woensdag 6 februari hebben afgevraagdigden van omwonenden, bewoners Ma Retraite en de wijkvereniging Cronestein overleg met de gemeente. Onze agendapunten zijn: Er zijn veel en grote zorgen in de wijk en bij direct belanghebbenden Omtrent de participatie lijken verwachtingen nogal uiteen te lopen. Wij voelen ons op dit moment onvoldoende gehoord. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er onjuiste en incomplete informatie is gedeeld tijdens informatieavond op 15 november. Tot slot vernemen wij graag…

"Overleg met gemeente"