Nog steeds radiostilte, mogelijk levert WOB verzoek informatie op

Na de vorige update is er nog steeds geen terugkoppeling gegeven door FSD ten aanzien van de bewonersavond op 14 juni. We hebben hier herhaaldelijk om gevraagd, maar er komt gewoon geen reactie. Brief aan gemeente Om die reden hebben we de gemeente een brief gestuurd om onze zorgen te delen over dat we zonder communicatie niet kunnen participeren als direct omwonenden en dat we hulp zochten hierbij. De reactie van de gemeente is teleurstellend.…

"Nog steeds radiostilte, mogelijk levert WOB verzoek informatie op"

Nieuws over Watergeuskade!!

Na een pauze van ongeveer 3/4 jaar ontvingen we als bewonersgroep Watergeuskade gisteravond (30 maart 2021) bericht van Van Rhijn (ontwikkelaar). In dit bericht geven zij aan dat Van Rhijn niet meer als ontwikkelaar actief zal zijn bij project Watergeuskade. Dit vanwege een groeiend verschil van inzicht tussen Van Rhijn en (een deel) van de grondeigenaren en initiatiefnemers. Maandenlange onderhandelingen mochten niet baten. De betrokken partijen hebben afgesproken hierover verder geen uitspraken te doen. Wel…

"Nieuws over Watergeuskade!!"

Plan Watergeuskade ON HOLD

Nadat we eerder via de site en de mailing hebben bericht dat Van Rhijn zou komen met aangepaste plannen waarbij de inbreng vanuit bewoners uit de wijk is meegenomen, bleef het een tijd stil. Wij hebben nu bericht ontvangen vanuit Van Rhijn dat het project tot nader order ON HOLD is gezet. Reden is een verschil van inzicht bij de initiatiefnemers.  Wat dat verschil van inzicht is, is ons niet bekend. We hebben hierop doorgevraagd,…

"Plan Watergeuskade ON HOLD"

Update Watergeuskade

Na het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten op 12 december 2019 is het aan de ontwikkelaar Van Rhijn om één of meerdere modellen uit te werken. Van Rhijn is in deze fase ook verantwoordelijk voor de participatie en afstemming met de verschillende belanghebbenden. Vanuit de groep Bewonersbelangen Watergeuskade hebben we Van Rhijn hiervoor de belangrijkste uitgangspunten en zorgen vanuit de wijk nog eens meegegeven. Zie document: Geconcretiseerde uitgangspunten Watergeuskade v1 15-01-2020   Van Rhijn…

"Update Watergeuskade"

Inhoudelijke bespreking Nota van Uitgangspunten

Donderdag 12 december heeft de radscommissie Stedelijke Ontwikkeling. HIER kunt u deze vergadering terugzien en luisteren. De raad heeft veel begrip voor de zorgen in de wijk, maar of en hoe dat leidt tot eventuele wijzigingen in de Nota van Uitgangspunten is nog onduidelijk. Het hoogteaccent van 52 verdwijnt uit de plannen. Er zijn in dit gebied geen argumenten om af te wijken van de hoogbouwvisie. Hiervoor schrijft de wethouder een erratum. Dit maakt dat…

"Inhoudelijke bespreking Nota van Uitgangspunten"

Meer tips over inspreken!

Op donderdag 28 november staat de Nota van Uitgangspunten voor de Watergeuskade op de agenda voor insprekers tijdens de commissievergadering van Stedelijke Ontwikkeling. Om te laten zien dat dit bouwproject echt leeft in onze wijk, is het van groot belang dat we met zoveel mogelijk buurtbewoners de openbare vergadering van de raadscommissie bijwonen in het Stadhuis. Laat dus ook aan je buren weten dat het van groot belang is om erbij te zijn. Dit is…

"Meer tips over inspreken!"

Nota van Uitgangspunten openbaar + buurtbijeenkomst 20 november!!!

Beste buurtbewoners, Eindelijk krijgen we meer inzage in de plannen! De Nota van Uitgangspunten is dinsdagavond openbaar gemaakt. Bijgaand alle stukken: Het raadsvoorstel Bijlage 1 De Nota van Uitgangspunten Watergeuskade Bijlage 2 Bezonningsstudie Watergeuskade Bijlage 3 Studie afname zonuren Zoeterwoudseweg Bijlage 4 Trillingsonderzoek Zoeterwoudseweg Bijlage 5 Verkeerkundige quickscan ‘Verkeer in relatie tot de NvU Watergeuskade’ 19.0532 Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten Watergeuskade 19.0532 Bijlage 1 Nota van Uitgangspunten Watergeuskade 190532 Bijlage 2 Bezonningsstudie Watergeuskade (1) 190532…

"Nota van Uitgangspunten openbaar + buurtbijeenkomst 20 november!!!"

Nog geen inzage in (concept) Nota van Uitgangspunten en datum inspreken nog niet bekend

In ons laatste digitale nieuwsbrief schreven we al dat Van Rhijn de afspraak met de buurt heeft afgezegd omdat de gemeente niet meer over de inhoud van het project wil spreken tot de Nota van Uitgangspunten gereed is. Wij hebben via diverse brieven/mails geprobeerd om toch nog om tafel te gaan over de inhoud en/of inzicht te krijgen in de conceptnota, maar helaas is dit niet gelukt. De wethouder wilde wel in overleg om het…

"Nog geen inzage in (concept) Nota van Uitgangspunten en datum inspreken nog niet bekend"

Korte update

Handtekeningen We merken dat we met zeer veel omwonenden qua zorgen en wensen omtrent Watergeuskade op 1 lijn zitten en dat de uitgangspunten gedeeld worden. Bevestigingen per mail en handtekeningen stromen binnen. Waarvoor dank! Steun je ook de uitgangspunten van de omwonenden en heb je je steun nog niet kenbaar gemaakt, mail dan alsnog naar bewoners_belangen@watergeuskade.com. Uitnodiging door ontwikkelaar Helaas is er nog geen datum bekend waarop de ontwikkelaar onze buurt wil uitnodigen om hun plannen…

"Korte update"

Uitgangspunten omwonenden

Als omwonenden hebben we uitgangspunten opgesteld ten behoeve van project Watergeuskade. Wij willen de gemeente vragen deze uitgangspunten toe te passen bij de ontwikkeling. In deze uitgangspunten hebben we alle inbreng die we in onze wijk hebben gehoord proberen te verwerken om te komen tot een stuk waar we met elkaar achter staan. Zo hebben we elkaar al gesproken bij de eerste participatiebijeenkomst, tijdens de winterborrel, op de jaarvergadering van de wijkvereniging, persoonlijk op straat…

"Uitgangspunten omwonenden"