Bestemmingsplan vastgesteld

Er is in korte tijd veel gebeurd. Hierbij een update. Korte versie: Op 4 juli heeft de gemeenteraad van Leiden VOOR het bestemmingplan Watergeuskade gestemd. Zonder amendementen. Enkele moties zijn aangenomen. Zie raadsvergadering 4 juli 2023: https://leiden.parlaeus.nl/app/public/agenda/a88828882aa8aa28028228aa2be86368/vod Zodra hier publicatie over plaatsvindt via ruimteplannen.nl start er een beroepstermijn van 6 weken. Indien je het niet eens bent met dit plan kun je binnen die termijn een beroep instellen via de Raad van State door een brief te…

"Bestemmingsplan vastgesteld"

Collectieve zienswijze Watergeus

De collectieve zienswijze is tot op heden door 114 omwonenden ondertekend. Vandaag, maandag 13 maart hebben we deze aangeboden aan wethouder Julius Terpstra. We waarderen het dat hij vandaag de tijd nam om een kleine delegatie bestaande uit Marion van Dongen en Nadine de Mooij – van Tiel hiervoor even persoonlijk te ontvangen. Voorlegger Collectieve zienswijze ontwerpbestemmingsplan Watergeuskade Collectieve Zienswijze Z233490168 Watergeuskade DEFINITIEF v4.08032023 Het is tot en met 16 maart mogelijk om een zienswijze…

"Collectieve zienswijze Watergeus"

Proces rondom indienen zienswijze

Beste betrokkenen, Hartelijk dank voor de grote belangstelling en aanwezigheid tijdens de buurtbijeenkomst op 7 februari. Ook hartelijk dank voor alle aangeboden hulp om met elkaar en met zoveel mogelijk expertise alle documenten goed te bestuderen. Hieronder de zaken die we hebben afgesproken op een rij: We delen de informatie over dingen die ons opvallen in de stukken. We verzamelen die via bewoners_belangen@watergeuskade.com, zodat iedereen die naar behoefte kan gebruiken voor het indienen van een…

"Proces rondom indienen zienswijze"

Buurtbijeenkomst op di 7 februari!!!

Beste wijkgenoten, Na een lange stilte is afgelopen week het ontwerpbestemmingsplan Watergeuskade in het college vastgesteld. Het ligt per 3 februari 2023 ter inzage. Iedereen die dat wil, kan reageren op het bestemmingsplan. Dat kan via het indienen van een zienswijze en uiterlijk tot en met 16 maart. Wij nodigen je op 7 februari graag uit voor een korte buurtbijeenkomst over dit project.   Inzage Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 3 februari 2023 ter inzage voor zes weken. Een…

"Buurtbijeenkomst op di 7 februari!!!"

Reageren op ontwerpbestemmingsplan Watergeuskade?

Volgende week (per 3 februari 2023) zal onderstaande tekst aangaande bovenstaand besluit over de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan Watergeuskade in de Stadskrant worden gepubliceerd. Een vergelijkbare tekst over de ter inzage legging van het beeldkwaliteitplan Watergeuskade zal eveneens volgende week in de Stadskrant worden gepubliceerd.   Ontwerpbestemmingsplan Op 24 januari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten het ontwerpbestemmingsplan Watergeuskade (NL.IMRO.0546.BP00163-0201) voor zienswijzen vrij te geven.…

"Reageren op ontwerpbestemmingsplan Watergeuskade?"

Participatieladder

In bijgaand bestand hebben we qua participatie onze beleving van het project van begin tot nu toe samengevat als het gaat om de participatie. Hierover zijn we als bewonersbelangengroep, maar ook vanuit de wijkvereniging veel in gesprek geweest. We kregen hierbij veelal te horen dat de participatie niet naar wens verliep inderdaad en dat dat dit zeker moest worden verbeterd. Helaas hebben wij in al die jaren geen verbetering ervaren. Een gemiste kans als er…

"Participatieladder"

Nog steeds radiostilte, mogelijk levert WOB verzoek informatie op

Na de vorige update is er nog steeds geen terugkoppeling gegeven door FSD ten aanzien van de bewonersavond op 14 juni. We hebben hier herhaaldelijk om gevraagd, maar er komt gewoon geen reactie. Brief aan gemeente Om die reden hebben we de gemeente een brief gestuurd om onze zorgen te delen over dat we zonder communicatie niet kunnen participeren als direct omwonenden en dat we hulp zochten hierbij. De reactie van de gemeente is teleurstellend.…

"Nog steeds radiostilte, mogelijk levert WOB verzoek informatie op"

Nieuws over Watergeuskade!!

Na een pauze van ongeveer 3/4 jaar ontvingen we als bewonersgroep Watergeuskade gisteravond (30 maart 2021) bericht van Van Rhijn (ontwikkelaar). In dit bericht geven zij aan dat Van Rhijn niet meer als ontwikkelaar actief zal zijn bij project Watergeuskade. Dit vanwege een groeiend verschil van inzicht tussen Van Rhijn en (een deel) van de grondeigenaren en initiatiefnemers. Maandenlange onderhandelingen mochten niet baten. De betrokken partijen hebben afgesproken hierover verder geen uitspraken te doen. Wel…

"Nieuws over Watergeuskade!!"

Plan Watergeuskade ON HOLD

Nadat we eerder via de site en de mailing hebben bericht dat Van Rhijn zou komen met aangepaste plannen waarbij de inbreng vanuit bewoners uit de wijk is meegenomen, bleef het een tijd stil. Wij hebben nu bericht ontvangen vanuit Van Rhijn dat het project tot nader order ON HOLD is gezet. Reden is een verschil van inzicht bij de initiatiefnemers.  Wat dat verschil van inzicht is, is ons niet bekend. We hebben hierop doorgevraagd,…

"Plan Watergeuskade ON HOLD"

Update Watergeuskade

Na het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten op 12 december 2019 is het aan de ontwikkelaar Van Rhijn om één of meerdere modellen uit te werken. Van Rhijn is in deze fase ook verantwoordelijk voor de participatie en afstemming met de verschillende belanghebbenden. Vanuit de groep Bewonersbelangen Watergeuskade hebben we Van Rhijn hiervoor de belangrijkste uitgangspunten en zorgen vanuit de wijk nog eens meegegeven. Zie document: Geconcretiseerde uitgangspunten Watergeuskade v1 15-01-2020   Van Rhijn…

"Update Watergeuskade"