Bestemmingsplan vastgesteld

Er is in korte tijd veel gebeurd. Hierbij een update. Korte versie: Op 4 juli heeft de gemeenteraad van Leiden VOOR het bestemmingplan Watergeuskade gestemd. Zonder amendementen. Enkele moties zijn aangenomen. Zie raadsvergadering 4 juli 2023: https://leiden.parlaeus.nl/app/public/agenda/a88828882aa8aa28028228aa2be86368/vod Zodra hier publicatie over plaatsvindt via ruimteplannen.nl start er een beroepstermijn van 6 weken. Indien je het niet eens bent met dit plan kun je binnen die termijn een beroep instellen via de Raad van State door een brief te…

"Bestemmingsplan vastgesteld"