Gemeente geeft antwoord op zienswijze

De gemeente heeft een zienswijzenota BP Watergeuskade opgesteld. Hiermee reageert de gemeente op de verschillende zienswijzen die zijn ingediend op het concept bestemmingsplan. Deze nota en dus de beantwoording van de gemeente is via de volgende link te bekijken: https://leiden.parlaeus.nl/app/public/agenda/2a02a08228808208028220820368831e Geen aanpassingen nodig volgens gemeente Kort samengevat komt het er op neer dat de gemeente meent dat er, naar aanleiding van de de ingezonden zienswijzen,┬á geen aanpassingen nodig zijn in het voorliggende conceptbestemmingsplan. Dit plan…

"Gemeente geeft antwoord op zienswijze"

Meer tips over inspreken!

Op donderdag 28 november staat de Nota van Uitgangspunten voor de Watergeuskade op de agenda voor insprekers tijdens de commissievergadering van Stedelijke Ontwikkeling. Om te laten zien dat dit bouwproject echt leeft in onze wijk, is het van groot belang dat we met zoveel mogelijk buurtbewoners de openbare vergadering van de raadscommissie bijwonen in het Stadhuis. Laat dus ook aan je buren weten dat het van groot belang is om erbij te zijn. Dit is…

"Meer tips over inspreken!"

Inspreken? Hoe werkt dat?

De Nota van Uitgangspunten (de kaders van de gemeente) voor project Watergeuskade is openbaar gemaakt en staat voor 28 november a.s. op de agenda van de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en bij die vergadering kun je als belanghebbende inspreken over dit onderwerp. Er is niet echt een format voor inspreken. Wel is er een maximale tijd van in dit geval 3 minuten. Bij inspreken kun je de raad goed laten weten van welke zaken je heel…

"Inspreken? Hoe werkt dat?"