Commissieleden Stedelijke Ontwikkeling veel interesse in project Watergeus

Afgelopen vrijdag ontving de groep Bewonersbelangen Watergeuskade vrijwel alle leden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Leiden. Het conceptbestemmingplan ligt op dit moment ter inzage en de commissieleden wilden graag al weer wat meer weten over het plan. Eén van de twee architecten die de bewonersgroep adviseert en ondersteunt maakte op basis van het conceptbestemmingsplan de volgende beelden zodat de bestaande wijk ook een beeld krijgt van hoe het plan er uit komt…

"Commissieleden Stedelijke Ontwikkeling veel interesse in project Watergeus"

Proces rondom indienen zienswijze

Beste betrokkenen, Hartelijk dank voor de grote belangstelling en aanwezigheid tijdens de buurtbijeenkomst op 7 februari. Ook hartelijk dank voor alle aangeboden hulp om met elkaar en met zoveel mogelijk expertise alle documenten goed te bestuderen. Hieronder de zaken die we hebben afgesproken op een rij: We delen de informatie over dingen die ons opvallen in de stukken. We verzamelen die via bewoners_belangen@watergeuskade.com, zodat iedereen die naar behoefte kan gebruiken voor het indienen van een…

"Proces rondom indienen zienswijze"

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Na lange periode van stilte ligt het ontwerp bestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan ter inzage voor inspraak. Alle documenten zijn te vinden via de volgende link: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/leiden/a8c37f6d-a836-4bce-bdad-6a577796d65d Dit is de perssamenvatting die de gemeente heeft opgesteld: Perssamenvatting: In december 2019 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Watergeuskade vastgesteld. Hiermee heeft de raad de kaders vastgesteld waarbinnen de herontwikkeling van het gebied tussen Zoeterwoudseweg 5 t/m 11d (AutoXL, CarwashXL, Carpetright, Autom, Vlietlijn en Provos) en de…

"Ontwerp bestemmingsplan ter inzage"

Stilte bij Watergeus

De laatste activiteit rondom project Watergeus waar we als omwonenden bij betrokken waren is de bewonersavond van 14 juni 2021. Tot op heden is daar geen terugkoppeling over ontvangen. Ook niet na navraag. Ook op de site van FSD is hier niets over terug te vinden. Wel kunnen geïnteresseerden zich al aanmelden voor de aanschaf van een woning en staan de appartement al op Funda. Als bewonersgroep verbazen we ons over deze stilte. Te meer…

"Stilte bij Watergeus"

Antwoorden van FSD op vragen tijdens bewonersavond d.d. 15 april 2021

Tijdens de online bewonersavond op 15 april 2021 over project Watergeuskade zijn er veel vragen gesteld en niet alle vragen konden tijdens deze bijeenkomst worden beantwoord. FSD heeft deze vragen later bekeken en beantwoord deze schriftelijk via onderstaande bijlage. We zijn benieuwd wat jullie van de online bewonersavond vonden. Wat vond je goed en wat kan er beter? Wat vind je van de plannen van de nieuwe ontwikkelaar? 210507 21-04-15-Vragen gesteld tijdens bewonersavond + antwoorden…

"Antwoorden van FSD op vragen tijdens bewonersavond d.d. 15 april 2021"

Uitgangspunten omwonenden

Als omwonenden hebben we uitgangspunten opgesteld ten behoeve van project Watergeuskade. Wij willen de gemeente vragen deze uitgangspunten toe te passen bij de ontwikkeling. In deze uitgangspunten hebben we alle inbreng die we in onze wijk hebben gehoord proberen te verwerken om te komen tot een stuk waar we met elkaar achter staan. Zo hebben we elkaar al gesproken bij de eerste participatiebijeenkomst, tijdens de winterborrel, op de jaarvergadering van de wijkvereniging, persoonlijk op straat…

"Uitgangspunten omwonenden"

Agendapunt Watergeuskade bij jaarvergadering

Op 8 april was de groep Watergeuskade aanwezig om met andere bewoners te spreken over dit project. Doel: ophalen wat de omwonenden vinden van de concept richtlijnen en eventuele aanvullingen en tips. Dat is goed gelukt. We startten plenair waarbij Machiel Wagenaar uitlegde hoe we vanaf de informatiebijeenkomst op 15 november 2018 zijn gevaren. Samengevat: 15 november: startschot voor participatie: informatiebijeenkomst Doel: ontwikkeling van de Zoeterwoudseweg in zijn geheel, Auto XL, Vlietweg, Tomatenstraat. Gemeente heeft…

"Agendapunt Watergeuskade bij jaarvergadering"

Overleg met gemeente en Van Rhijn

Maandag 4 maart hebben we opnieuw overleg over de voorgenomen bouwplannen aan de Zoeterwoudseweg. Dit keer zowel met de gemeente als met Van Rhijn. De gemeente heeft een verslag gemaakt. Dat verslag met onze aanvullingen tref je hier aan. 20190304 verslag watergeuskade overleg met aanvullingen omwonenden Daarnaast zijn we bezig om een afspraak te plannen met wethouder Fleur Spijker. Deze afspraak zal plaatsvinden op maandag 1 april.

"Overleg met gemeente en Van Rhijn"

Verslag gesprek met gemeente

Gesprek met gemeente d.d. 6 februari 2019 Afgelopen woensdag hebben we met een een delegatie van het wijkbestuur, Ma Retraite en overige omwonenden een afspraak gehad met de gemeente over project Watergeuskade. De afspraak was op ons initiatief met de volgende doelen: Uiten van de vele zorgen die wij horen in de buurt over o.a. de omvang van de bouw en het verkeer Over en weer verwachtingen scherp krijgen wat er bedoeld wordt met participeren…

"Verslag gesprek met gemeente"