Nog geen inzage in (concept) Nota van Uitgangspunten en datum inspreken nog niet bekend

In ons laatste digitale nieuwsbrief schreven we al dat Van Rhijn de afspraak met de buurt heeft afgezegd omdat de gemeente niet meer over de inhoud van het project wil spreken tot de Nota van Uitgangspunten gereed is. Wij hebben via diverse brieven/mails geprobeerd om toch nog om tafel te gaan over de inhoud en/of inzicht te krijgen in de conceptnota, maar helaas is dit niet gelukt. De wethouder wilde wel in overleg om het…

"Nog geen inzage in (concept) Nota van Uitgangspunten en datum inspreken nog niet bekend"

Artikel Volkskrant over hoogbouw

In Leiden is er op verschillende plekken veel te doen over hoogbouw en het gebrek aan een duidelijke visie hierop vanuit de gemeente. Bij project Watergeuskade hebben we ook te maken met beoogde hoogbouw waarbij hoogte afwijken van de visie die de gemeente heeft in Leiden Zuidwest. De standpunten die voor de aangrenzende wijk zijn vastgesteld gelden kennelijk niet voor vergelijkbaar gebied aan de overkant van het water. Vrijdag 7 juni verscheen dit artikel in…

"Artikel Volkskrant over hoogbouw"

Parkeernormen vervroegd omlaag

Op 29 april lazen wij dit artikel in het Leidsch Dagblad: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190429_97531047/leidse-parkeerregels-versoepeld-om-meer-nieuwbouw-mogelijk-te-maken?utm_source=google&utm_medium=organic De bestaande Leidse parkeerregels en -normen gaan later dit jaar op de schop. De parkeernormen worden vervroegd aangepast om bouwplannen die nu actueel zijn niet te frustreren. In onze wijk zijn er twee projecten als proeftuin aangewezen: de Lammenschansdriehoek en de Ananas. Dit voorstel is 26 april bekend gemaakt: https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/college-en-burgemeestersbesluiten/collegebesluiten-26-april/ Als inwoner van Leiden heb je na de bekendmaking 6 weken om hierop…

"Parkeernormen vervroegd omlaag"

Korte update

Handtekeningen We merken dat we met zeer veel omwonenden qua zorgen en wensen omtrent Watergeuskade op 1 lijn zitten en dat de uitgangspunten gedeeld worden. Bevestigingen per mail en handtekeningen stromen binnen. Waarvoor dank! Steun je ook de uitgangspunten van de omwonenden en heb je je steun nog niet kenbaar gemaakt, mail dan alsnog naar bewoners_belangen@watergeuskade.com. Uitnodiging door ontwikkelaar Helaas is er nog geen datum bekend waarop de ontwikkelaar onze buurt wil uitnodigen om hun plannen…

"Korte update"

Uitgangspunten omwonenden

Als omwonenden hebben we uitgangspunten opgesteld ten behoeve van project Watergeuskade. Wij willen de gemeente vragen deze uitgangspunten toe te passen bij de ontwikkeling. In deze uitgangspunten hebben we alle inbreng die we in onze wijk hebben gehoord proberen te verwerken om te komen tot een stuk waar we met elkaar achter staan. Zo hebben we elkaar al gesproken bij de eerste participatiebijeenkomst, tijdens de winterborrel, op de jaarvergadering van de wijkvereniging, persoonlijk op straat…

"Uitgangspunten omwonenden"

Agendapunt Watergeuskade bij jaarvergadering

Op 8 april was de groep Watergeuskade aanwezig om met andere bewoners te spreken over dit project. Doel: ophalen wat de omwonenden vinden van de concept richtlijnen en eventuele aanvullingen en tips. Dat is goed gelukt. We startten plenair waarbij Machiel Wagenaar uitlegde hoe we vanaf de informatiebijeenkomst op 15 november 2018 zijn gevaren. Samengevat: 15 november: startschot voor participatie: informatiebijeenkomst Doel: ontwikkeling van de Zoeterwoudseweg in zijn geheel, Auto XL, Vlietweg, Tomatenstraat. Gemeente heeft…

"Agendapunt Watergeuskade bij jaarvergadering"

Jaarvergadering Wijkvereniging

Maandag 8 april is er de jaarvergadering en algemene ledenvergadering van de wijkvereniging. Op de agenda staat ook het boogde bouwproject Watergeuskade. Graag praten we een ieder dan bij over het project. De gemeente werkt momenteel aan hun Nota van Uitgangspunten voor dit project. Als omwonenden willen wij heel onze gemeenschappelijke uitgangspunten scherp krijgen om die mee te kunnen geven aan de gemeente. Op basis van de inbreng die omwonenden hebben geleverd op de informatiebijeenkomst…

"Jaarvergadering Wijkvereniging"

Gesprek met de wethouder

Maandag 1 april hadden we een afspraak met Fleur Spijker, wethouder Wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen. Zij kwam op bezoek op de Zoeterwoudseweg en werd vergezeld door projectmanager Peter Stokkermans. Hieronder een korte weergave van de afspraak. We hebben de wethouder een goed beeld kunnen geven van hoe de buurt aankijkt tegen het bouwproject en welke zorgen er zijn. Hierbij hebben we ook kunnen aangeven op welke manier wij dit binnen de wijk als bewoners…

"Gesprek met de wethouder"

Meepraten over verstedelijkingsopgave | 27 maart

Tijdens het Stadscafé van woensdag 27 maart ‘Verdichten en Verlichten’ staat de ambitie van de Leidse regio om het tekort aan woningen binnenstedelijk op te lossen centraal en duiken we het schijnbare conflict tussen ‘de efficiënte stad versus de menselijke schaal’. Kom langs en praat mee met experts en publiek! Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. De gemeente over het Stadscafé: De verstedelijkingsopgave waar de Leidse regio de komende jaren voor staat, is enorm en…

"Meepraten over verstedelijkingsopgave | 27 maart"

Overleg met gemeente en Van Rhijn

Maandag 4 maart hebben we opnieuw overleg over de voorgenomen bouwplannen aan de Zoeterwoudseweg. Dit keer zowel met de gemeente als met Van Rhijn. De gemeente heeft een verslag gemaakt. Dat verslag met onze aanvullingen tref je hier aan. 20190304 verslag watergeuskade overleg met aanvullingen omwonenden Daarnaast zijn we bezig om een afspraak te plannen met wethouder Fleur Spijker. Deze afspraak zal plaatsvinden op maandag 1 april.

"Overleg met gemeente en Van Rhijn"