Inhoudelijke bespreking Nota van Uitgangspunten

Donderdag 12 december heeft de radscommissie Stedelijke Ontwikkeling. HIER kunt u deze vergadering terugzien en luisteren. De raad heeft veel begrip voor de zorgen in de wijk, maar of en hoe dat leidt tot eventuele wijzigingen in de Nota van Uitgangspunten is nog onduidelijk. Het hoogteaccent van 52 verdwijnt uit de plannen. Er zijn in dit gebied geen argumenten om af te wijken van de hoogbouwvisie. Hiervoor schrijft de wethouder een erratum. Dit maakt dat…

"Inhoudelijke bespreking Nota van Uitgangspunten"

Meer tips over inspreken!

Op donderdag 28 november staat de Nota van Uitgangspunten voor de Watergeuskade op de agenda voor insprekers tijdens de commissievergadering van Stedelijke Ontwikkeling. Om te laten zien dat dit bouwproject echt leeft in onze wijk, is het van groot belang dat we met zoveel mogelijk buurtbewoners de openbare vergadering van de raadscommissie bijwonen in het Stadhuis. Laat dus ook aan je buren weten dat het van groot belang is om erbij te zijn. Dit is…

"Meer tips over inspreken!"

Nota van Uitgangspunten openbaar + buurtbijeenkomst 20 november!!!

Beste buurtbewoners, Eindelijk krijgen we meer inzage in de plannen! De Nota van Uitgangspunten is dinsdagavond openbaar gemaakt. Bijgaand alle stukken: Het raadsvoorstel Bijlage 1 De Nota van Uitgangspunten Watergeuskade Bijlage 2 Bezonningsstudie Watergeuskade Bijlage 3 Studie afname zonuren Zoeterwoudseweg Bijlage 4 Trillingsonderzoek Zoeterwoudseweg Bijlage 5 Verkeerkundige quickscan ‘Verkeer in relatie tot de NvU Watergeuskade’ 19.0532 Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten Watergeuskade 19.0532 Bijlage 1 Nota van Uitgangspunten Watergeuskade 190532 Bijlage 2 Bezonningsstudie Watergeuskade (1) 190532…

"Nota van Uitgangspunten openbaar + buurtbijeenkomst 20 november!!!"

Nog geen inzage in (concept) Nota van Uitgangspunten en datum inspreken nog niet bekend

In ons laatste digitale nieuwsbrief schreven we al dat Van Rhijn de afspraak met de buurt heeft afgezegd omdat de gemeente niet meer over de inhoud van het project wil spreken tot de Nota van Uitgangspunten gereed is. Wij hebben via diverse brieven/mails geprobeerd om toch nog om tafel te gaan over de inhoud en/of inzicht te krijgen in de conceptnota, maar helaas is dit niet gelukt. De wethouder wilde wel in overleg om het…

"Nog geen inzage in (concept) Nota van Uitgangspunten en datum inspreken nog niet bekend"

Korte update

Handtekeningen We merken dat we met zeer veel omwonenden qua zorgen en wensen omtrent Watergeuskade op 1 lijn zitten en dat de uitgangspunten gedeeld worden. Bevestigingen per mail en handtekeningen stromen binnen. Waarvoor dank! Steun je ook de uitgangspunten van de omwonenden en heb je je steun nog niet kenbaar gemaakt, mail dan alsnog naar bewoners_belangen@watergeuskade.com. Uitnodiging door ontwikkelaar Helaas is er nog geen datum bekend waarop de ontwikkelaar onze buurt wil uitnodigen om hun plannen…

"Korte update"

Uitgangspunten omwonenden

Als omwonenden hebben we uitgangspunten opgesteld ten behoeve van project Watergeuskade. Wij willen de gemeente vragen deze uitgangspunten toe te passen bij de ontwikkeling. In deze uitgangspunten hebben we alle inbreng die we in onze wijk hebben gehoord proberen te verwerken om te komen tot een stuk waar we met elkaar achter staan. Zo hebben we elkaar al gesproken bij de eerste participatiebijeenkomst, tijdens de winterborrel, op de jaarvergadering van de wijkvereniging, persoonlijk op straat…

"Uitgangspunten omwonenden"

Jaarvergadering Wijkvereniging

Maandag 8 april is er de jaarvergadering en algemene ledenvergadering van de wijkvereniging. Op de agenda staat ook het boogde bouwproject Watergeuskade. Graag praten we een ieder dan bij over het project. De gemeente werkt momenteel aan hun Nota van Uitgangspunten voor dit project. Als omwonenden willen wij heel onze gemeenschappelijke uitgangspunten scherp krijgen om die mee te kunnen geven aan de gemeente. Op basis van de inbreng die omwonenden hebben geleverd op de informatiebijeenkomst…

"Jaarvergadering Wijkvereniging"

Gesprek met de wethouder

Maandag 1 april hadden we een afspraak met Fleur Spijker, wethouder Wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen. Zij kwam op bezoek op de Zoeterwoudseweg en werd vergezeld door projectmanager Peter Stokkermans. Hieronder een korte weergave van de afspraak. We hebben de wethouder een goed beeld kunnen geven van hoe de buurt aankijkt tegen het bouwproject en welke zorgen er zijn. Hierbij hebben we ook kunnen aangeven op welke manier wij dit binnen de wijk als bewoners…

"Gesprek met de wethouder"

Meer partijen sluiten zich aan bij verenigde bewoners

Als omwonenden zijn we niet alleen en trekken samen op met bewoners van monument Ma Retraite en de wijkvereniging Cronestein. Inmiddels hebben ook de Vereniging van Eigenaren van De Soete (de flat op de hoek van de Zoeterwoudseweg en Vrijheidslaan) en de Bewonersbelangenvereniging van De Vlietkaap (de witte woningen aan de kop van de Zoeterwoudseweg op de Vrijheidslaan, Hans Flusstraat, Chris de Jongstraat en Harmen Doumastraat) zich aangesloten bij onze bewonersiniatieven.  

"Meer partijen sluiten zich aan bij verenigde bewoners"

Overleg met gemeente

Woensdag 6 februari hebben afgevraagdigden van omwonenden, bewoners Ma Retraite en de wijkvereniging Cronestein overleg met de gemeente. Onze agendapunten zijn: Er zijn veel en grote zorgen in de wijk en bij direct belanghebbenden Omtrent de participatie lijken verwachtingen nogal uiteen te lopen. Wij voelen ons op dit moment onvoldoende gehoord. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er onjuiste en incomplete informatie is gedeeld tijdens informatieavond op 15 november. Tot slot vernemen wij graag…

"Overleg met gemeente"